Sporthal Molenbeke wordt vaccinatielocatie

Vanaf dinsdag 18 mei zal de tennishal op sportpark Molenbeke worden ingericht als vaccinatielocatie. De verwachting is dat een week later de eerste prik gezet kan worden.

Openingstijden vaccinatielocatie

De vaccinatielocatie zal zeven dagen per week open zijn van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op 1 september zal de locatie weer worden opgebroken zodat we de hal in de 1e week van september weer kunnen gebruiken.

Gebruik locatie

Een deel van de kantine zal worden gebruikt door de medewerkers van de GGD. De medewerkers maken gebruik van de hoofdingang en zullen deze als enige mogen gebruiken. Het dragen van een mondkapje is binnen in de accommodatie verplicht.

De grote onderhoudspoort aan het einde van de hal bij de oefenkooien zal gebruikt worden als in- en uitgang voor de mensen die gevaccineerd gaan worden.

Zodra de horeca weer open is kunnen leden gebruik maken van de kantine via de deur aan de terraszijde. 

Parkeren

Het parkeerterrein achter het Teijin gebouw zal worden gebruikt voor de mensen die gevaccineerd gaan worden. De parkeerplaats op het terrein van Molenbeke zal enkel worden gebruikt voor 20 parkeerplekken voor mindervaliden en een fietsenstalling (parkeerplek achter de slagboom). De exacte indeling hiervan zal komende week duidelijk worden. Zodra de locatie opengaat zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

We zullen in samenwerking met de GGD en andere betrokkene zoveel mogelijk proberen de overlast te beperken. Leden verzoeken we om zoveel mogelijk met de fiets te komen om de overlast te beperken.

Als locatie zijn wij trots dat we een maatschappelijk bijdrage kunnen leveren, zodat de vaccins zo snel mogelijk kunnen worden gegeven.

Wij hopen dat we begin september kunnen terugkijken op een geslaagde vaccinatiecampagne op onze locatie.

Daan Lub

Sportpark Molenbeke

Clubnieuws Overzicht