Ledenenquête 2018

We hebben een prachtige vereniging en daarbij vinden we het als bestuur van ALTB belangrijk dat je als club met de neuzen dezelfde de kant op staat.

Wij willen daarom graag de meningen en ideeën van de leden kennen om daarop in te kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van de club. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een Ledenenquête.

Deze krijgt iedereen binnenkort per mail. Ons verzoek om allen de vragenlijst in te vullen. Het kost u maximaal 10 minuten.

Namens het bestuur hartelijk dank!

Clubnieuws overzicht