Bestuur en commissies

 

Bestuur     
Voorzitter Jens Oosterloo voorzitter@atlb.nl 
Vice voorzitter  Timo Calamé voorzitter@atlb.nl 
Penningmeester  Stijn Giesen  penningmeester@altb.nl 
Penningmeester  Irene van Dijk penningmeester@altb.nl 
Secretaris  Ilse van Rheenen  secretarisaltb@outlook.com 
     
Jeugdcommissie (JC)    
Aanspreekpunt JC Ilse van Mierle jeugdaltb@gmail.com 
Aanspreekpunt JC Carlo Witjes  jeugdaltb@gmail.com 
     
Sporttechnische commissie (STC)    
Competitieleider  Jeroen Scholten  altb.competitie@gmail.com 
ALTB open Arno van den Heuvel  altbopen@gmail.com
ALTB clubkampioenschappen Peter Imminga  altbck@outlook.com 
     
Communicatie     
Nieuwsbrief  Jacco Markus   
Gastheren 

Marcel Huigens & Bert Hattink & 

Renske ten Bosch

 
 Ledenadministratie     leden@altb.nl 
     
Activiteitencommissie     
Activiteiten coördinatoren  Kristel Ebbers & Sandra Severt activiteiten@altb.nl  
Over ALTB_N Overzicht