Bestuur en commissies

Het centrale bestuur bestaat uit acht personen: 

Functie Naam Contact e-mail Contact tel.
Voorzitter Jeroen Geelhoed  Jeroen@geelhoed.com 06-12427547 
Penningmeester Vacant    
Secretaris Mark Elbers ma.elbers@hetnet.nl  06-83570969 
Sporttechnische Zaken  Tycho Zeeman tychozeeman@gmail.com  06-23172232
Jeugd Charl van Beveren    
Algemeen bestuurslid /
ondersteuning penningmeester 
Ernst Alferink eja_alferink@hotmail.com  06-31768674
Ledenwerving en ledenbehoud Vacant    
Communicatie Gina van Dijk gakvdijk@hotmail.com 06-40852082

Het bestuur is ook te bereiken via: bestuur@altb.nl.

Daarnaast bestaan er nog een aantal commisies zoals:

  • Jeugdcommissie
  • Evenementencommissie
  • Vrijwillgerscommissie

Jeugdcommissie
Bij ALTB is er veel aandacht voor de jeugd. We vinden het belangrijk dat onze jeugdleden met plezier naar de tennisbaan toekomen en organiseren daarom regelmatig tennistoernooien en gezelligheidsactiviteiten. Hierin speelt de jeugdcommissie een belangrijke rol. Het belangrijkste doel van de jeugdcommissie is om de jeugd actiever te maken en meer te laten tennissen. Naast het organiseren van toernooien stimuleert de jeugdcommissie activiteiten zoals competitie- en selectietraining en het meer betrekken van jeugd en hun ouders bij de vereniging. 

De jeugdcommissie bestaat uit: Rick Brounen, Cinderella van Rhoon, Charl van Beveren, Moniek Pieters.

WhoZnext
Om de jeugdcompetities te verbeteren en meer jeugd te betrekken bij de ALTB is er een WhoZnext team in het leven geroepen. Het team bestaat uit zes jeugdleden van de ALTB. Zij helpen mee bij de organisatie van bestaande activiteiten maar organiseren ook zelfstandig (nieuwe) tennistoernooien en gezelligheidsactiviteiten.

Deel leuke, nieuwe, vette ideeën met ons
Wil je meer weten over de jeugdcommissie of heb je een onwijs leuk, vet, nieuw idee voor op de baan? Neem dan contact op Rike Pepping om te kijken of we dit idee samen kunnen verwezenlijken. Rike kun je bereiken per mail via rikepepping@gmail.com of per telefoon/app via 0651418163.

Binnenkort meer informatie over de andere commissies. 

Over ALTB_N overzicht