Bestuur en commissies

Het centrale bestuur bestaat uit: 

Functie Naam Contact e-mail Contact tel.
Voorzitter Massimiliano Longhin  voorzitteraltb@outlook.com   
Penningmeester Ronald Aarnoudse   ronaldaarnoudse@hotmail.com   
Secretaris  Ilse van Rheenen  secretarisaltb@outlook.com   
Sporttechnische Zaken  vacature    
Jeugd Charl van Beveren    
Algemeen bestuurslid /
ondersteuning penningmeester 
Ernst Alferink eja_alferink@hotmail.com  06-31768674
Ledenwerving en ledenbehoud  vacature    
Communicatie Gina van Dijk gakvdijk@hotmail.com 06-40852082

Daarnaast bestaan er nog een aantal commisies zoals:

  • Jeugdcommissie
  • Evenementencommissie
  • Vrijwillgerscommissie

Jeugdcommissie
Bij ALTB is er veel aandacht voor de jeugd. We vinden het belangrijk dat onze jeugdleden met plezier naar de tennisbaan toekomen en organiseren daarom regelmatig tennistoernooien en gezelligheidsactiviteiten. Hierin speelt de jeugdcommissie een belangrijke rol. Het belangrijkste doel van de jeugdcommissie is om de jeugd actiever te maken en meer te laten tennissen. Naast het organiseren van toernooien stimuleert de jeugdcommissie activiteiten zoals competitie- en selectietraining en het meer betrekken van jeugd en hun ouders bij de vereniging. 

De jeugdcommissie bestaat uit: Rick Brounen, Cinderella van Rhoon, Charl van Beveren, Moniek Pieters.

Over ALTB_N overzicht