Gegevens wijzigen

Wijzigingen adres, telefoon, banknummer e.d. 
Wanneer je wijziging van je persoonsgegevens wilt doorgeven, dan kun je een mail sturen naar de ledenadministratie via leden@altb.nl

Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kun je dit uitsluitend per e-mail doen.  Doe dit ter voorkoming van extra lidmaatschapskosten uiterlijk voor 1 december van het huidige tennisseizoen. Je krijgt een bevestiging van uitschrijving per mail. Bewaar de bevestigingsmail goed dit is namelijk jouw bewijs van uitschrijving. Als je deze bevestiging niet hebt ontvangen en u kunt niet aantonen dat u deze heeft ontvangen betekent dit dus dat de opzegging niet bij ons is binnen gekomen.

Let op: Opzegging is uitsluitend mogelijk per kalenderjaar en wel uiterlijk 1 december voorafgaande aan het jaar dat opzegging ingaat.

E-mail
Stuur de mail naar leden@altb.nl o.v.v. je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en bondsnummer. 

Opzeggen/stoppen met trainingen
Wanneer je stopt met trainingen, wil dat nog niet zeggen dat het lidmaatschap ook eindigt. Hiervoor dient je dezelfde opzeggingsprocedure te volgen als 'opzeggen lidmaatschap'. 

 

Lidmaatschap Overzicht