Gegevens wijzigen

Wijzigingen adres, telefoon, banknummer e.d. 
Wanneer je wijziging van je persoonsgegevens wilt doorgeven, dan kun je een mail sturen naar de ledenadministratie via leden@altb.nl

Opzeggen lidmaatschap
Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kun je dit schriftelijk of per e-mail doen. Doe dit ter voorkoming van extra lidmaatschapskosten uiterlijk voor 1 november van het huidige tennisseizoen. In beide gevallen krijg je van ons een bevestiging per mail. Als je deze bevestiging niet hebt ontvangen betekent dit dus dat de opzegging niet bij ons binnen is gekomen.

Schrijftelijk
Stuur het opzegformulier o.v.v. opzegging lidmaatschap naar de ledenadministratie. Het adres is Vosdijk 32A, 6824 BB Arnhem.

E-mail
Stuur de mail naar leden@altb.nl o.v.v. je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en bondsnummer. 

Opzeggen/stoppen met trainingen
Wanneer je stopt met trainingen, wil dat nog niet zeggen dat het lidmaatschap ook eindigt. Hiervoor dient je dezelfde opzeggingsprocedure te volgen als 'opzeggen lidmaatschap'. 

 

Formulieren:

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht